תרד המים

תרד מים, הוא צמח חצי מימי, טרופי הגדל כירק עבור ניצניו הרכים.